Monaco Dance Forum 09, Ballet Russes Centennial, December 9-20

Monaco Dance Forum 09, Ballet Russes Centennial, December 9-20 פסטיבל "פורום המחול- מונקו" 09 חוגג את יובל המאה ל'בלט רוס'. מונטה קרלו, 9-20 בדצמבר. אורה ברפמן השנה הייתה 1909 ומאביב של אותה שנה, בלטומנים שגדלו על ברכי הבלט הקלאסי וראו בו חזות הכל, נאלצו לאתחל מחדש את האופן בו התבוננו על בלט, הגדירו אותו וחוו…

הרמת מסך 09

    הרמת מסך 2009   כתבתה של גבי אלדור ממשיכה מהמקום בו הסתיים כסוי חלקי, מוקדם יותר של 'הרמת מסך' 09 באתר זה. בחלקה היא אף חופפת חומרים שנכללו בביקורות שפורסמו בשלב הראשון ובכך מצאתי עניין לא מבוטל. א.ב. גבי אלדור למה הריקוד לא יותר פוליטי, טענה לפני כשנתיים מבקרת המחול המהוללת של ה'ניו…

שוליים צרים 6- גבי אלדור

וינה, נובמבר 2009   תערוכה "המלחמה על העיר" במוזיאון וינה, בבית האמנים. פוליטיקה, אמנות וחיי יום יום בוינה של שנות השלושים". שפל כלכלי ווינה נקרעת בין הסוציאל- דמוקרטים והימין  כשברקע כבר מתארגנות קבוצות סער של המפלגה הנאצית. שלש שנים אחר כך כבר יש קרבות רחוב בהם מעורבים האוסטרו- פאשיסטים, אבל  יש רק מעט מכל אלו…

Cannes Dance Festival 09, 27/11-4/12

Cannes Dance Festival 09,  27/11-4/12   פסטיבל המחול בקאן, צרפת.   Photos: Olivier Houeix   אורה ברפמן   המהדורה האחרונה של פסטיבל קאן שהסתיימה בימים אלה, התקיימה תחת צילו של מיתון שהותיר עקבותיו הן בבחירות הרפרטואריות והן בפעילות שמחוץ לאולמות. בעשור האחרון בו אני פוקדת פסטיבל מחול זה בקביעות, היו שנים מאתגרות יותר מזו הנוכחית.…