Curtain Up 07 -הרמת מסך 1

  הרמת מסך1: 'ראי'- רונית זיו, 'שלישייה מכאנית בארץ חמה'- עודד גראף ויוסי ברג. סוזן דלל, נובמבר 15 אורה ברפמן       רונית זיו יצרה את 'ראי' בעקבות התוודעות לתאוריות של לקאן, פסיכואנליטיקאי ששמו הולך לפניו ואזכורו הוא סמן אינטלקטואלי מקובל. על פי דבריה, היא ושלושה רקדנים נוספים אתם עבדה: רן בראון, שני קצמן…

המשאל- מה ישראלי במחול הישראלי

    ערכנו משאל בקרב מספר אנשי מחול ובעיקר יוצרים מבניהם ותהינו אם לשאלה "מה ישראלי במחול ישראלי" עדיין יש מקום בתהליכי היצירה המקומית וביקשנו לשמוע את דעתם. נדמה כי כיום גם אם השאלה אינה במרכז השיח המחולי, היא עדיין עולה וצפה מדי פעם בהקשרים שונים. השלכנו חכה וסמכנו על היוצרים הישראלים שיספקו לנו תשובות…

Tel Aviv Dance dance 07- Metros company, Spain-תל אביב דאנס, להקת מטרוס, ספרד

  להקת מטרוס (ספרד)- 'כרמן', כוריאוגרף רמון אולר, המשכן לאמנויות, 1 בנובמבר אורה ברפמן במסגרת פסטיבל 'תל אביב דאנס' 07 מעלה להקת 'מטרוס' הספרדית את גירסתו של מנהלה, רמון אולר, ל'כרמן' במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב. 'כרמן' כבר היתה אופרה, אחר כך בלטים מפטיפה עד פטי, קרנקו ואלונזו. בהמשך ראינו את הדרמה אקספרסיוניסטית של מץ…

הנעול והחלוץ- ליאורה בינג היידקר

    הנעול והחלוץ אידאליזם, מודרניזם, פמיניזם, פטישיזם ואיזמים אחרים בתולדות המחול הארצישראלי שתי פיות ניצבו על ערש לידתו של המחול בארץ ישראל: האחת – בנעלי אצבעות מסטן ורדרד. השניה – ברגליים יחפות. כשפקח אפוא המחול העברי את עיניו, מצא את עצמו מיד לנוכח הדילמה בין הנעול ליחף; והדברים אמורים בראשית היישוב העברי בארץ, בתחילת…