Curtain up 2014, Sad Conclusions

צילום: גדי דגון עכשיו, אחרי שמסגרת 'הרמת מסך' 2014 הסתיימה, זה הזמן להעלות כמה סוגיות הקשורות במהפך שמהדורה זו התכוונה לייצר.       במיוחד ראוי לבדוק איזו משמעות עלינו לייחס לכך שלראשונה, הועדה שתפקידה לשלות את המיטב ממסגרת 'הרמת מסך' כדי להציג אותו בפני אורחי 'חשיפה בינלאומית', מצאה לנכון לאשר רק את עבודתה של איריס ארז, שמהווה…

Curtain Up 2014, Suzanne Dellal, November 14-16

צילום: באדיבות יח'צ הנה עבר סופשבוע ראשון של 'הרמת מסך' שבו לאחר פיצול מתוכנן ראיתי שלושה מסכים: מסך 1-מירב כהן ואיריס ארז, מסך 3- שני גרנות ונבו רומני ועבודה של תמי ליבוביץ' ומסך 4- מיכל סממה ומאיה וינברג והאינסטרומנט . כצפוי, לאור חילופי ההנהלה האמנותית, הרמת מסך הפכה לעוד מסגרת שמקדמת בעיקר מחול שוליים של…

Justkatsit Dance Company: According To Law. Tmuna Theater, 6/11

צילום: לירן לוי  עבודתם של ענת כ"ץ וארז מעיין According to Law, משתייכת לז'אנר במחול שעוסק בתיאטרון ובטכסט לא פחות מאשר בתנועה ועם זאת, המחול, ביצועו, עקרונותיו ומרחב האינטראקציות שהוא עשוי להנכיח ( ותודה ל-א'.) מעסיקים את היוצרים בראש ובראשונה, וכל השאר, הם כלים להשגת המטרה. הבחירה בהומור כצינור תקשורת מזים את ההנחה שזה כלי…