Biennale de la Dance, Lyon 2023

חלק 1- דמיטרי פאפאיואנו: קונספט, דרמטורגיה, תפאורה, תלבושות ותאורה. אחרי הורדת מהלך בעקבות פנדמיית הקורונה, שבה ועלתה מאוששת מהדורת 2023 של הביאנלה בליון.     כמחצית מהעבודות המוזמנות נבחרו על ידי מנהלה החדש, טיאגו גוודס, שנכנס לתפקידו בשנה האחרונה במהלך שלושת השבועות בין ה- 9-30 בספטמבר התקיימו בביאנלה 48 מופעים שונים בעיר ליון ובפריפרייה הצמודה לה.…

Biannale de la Dance,Lyon, 2023 edition

חלק 1– דמיטרי פאפאיואנו: קונספט, דרמטורגיה, תפאורה, תלבושות ותאורה. אחרי הורדת מהלך בעקבות פנדמיית הקורונה, שבה ועלתה מאוששת מהדורת 2023 של הביאנלה בליון.     כמחצית מהעבודות המוזמנות נבחרו על ידי מנהלה החדש, טיאגו גוודס, שנכנס לתפקידו בשנה האחרונה במהלך שלושת השבועות בין ה- 9-30 בספטמבר התקיימו בביאנלה 48 מופעים שונים בעיר ליון ובפריפרייה הצמודה לה.…