Eyal Nahum- The Return of the Unicorn. Suzzane Dellal, May 7-

בימים אלה מעלה הכוריאוגרף איל נחום עבודה חדשה בשם 'שובו של החד-קרן'. אירוע שחיכה לפתיחת הבמות שנה ואולי יותר עד לנירמולה היחסי של המציאות, אחרי הפנדמיה ועוד סבב בעזה. חד-הקרן ביצירתו של איל נחום רועה בשדות עולם מיתולוגי מדומיין, אחר, שמסונכרן עם עולמה של היוצרת הקאנונית לורי אנדרסון בסינרגיה נדירה. מורגש שנחום מרגיש את אנדרסון,…

Summer Snow by Ella Rothchild for Batsheva Company. Suzanne Dellal, May 30

לא הרבה יוצרים הוזמנו  בעבר ליצור עבודה שלמה ללהקת בת שבע. הפעם, נבחרה אלה רוטשילד והיא מעלה יצירה בשם 'שלג קיץ' מעין פנטזיה סוריאליסטית על גבול הדאדאיסטי, שמהווה פרק ראשון בפרויקט בן שלושה חלקים שהשני בהם יהיה עבודה למרחב דיגיטלי באתר אינטרנט ייעודי והשלישי יגיע בפורמט של ספר רישומים. פרויקט בעל קונספט מאתגר, יש לומר.…