Batsheva, The Hole by Ohad Naharin. April5 2013

להקת המחול בת שבע, 'החור', כוריאוגרפיה: אוהד נהרין. סטודיו ורדה 5  באפריל. צילום: גדי דגון   אורה ברפמן   לכבוד 'החור', סטודיו ורדה הפך לאתר, כדי להכיל את המחול החדש של אוהד נהרין. במרכז החלל הוקמה במת עץ מתומנת, גבוהה שעליה מתקיימת עיקר ההתרחשות. הקהל יושב בשמונה גושים, בכל גוש יש  שלש שורות של כיסאות…