Diptich: The Historical Present by Olivia Court Mesa. at Inbal Theater, 8/09/22

צילום: אפרת מזור הקדמה: עבודתה החדשה של אוליביה קורט מסה כוללת שני פרקים מובחנים באופיים מבחינה תפיסתם הבימתית. עם זאת,הם חולקים מאפיינים תנועתיים-דינמיים שמלווים את עבודותיה של אוליביה קורט מסה לאורך  שנותיה כיוצרת מוכרת היטב בשדה היוצרים העצמאיים של המחול הישראלי. בדף הערב המוקפד והמושקע, על איכויותיו הגראפיות יוצאות הדופן,  יש מידע אישי על דרכה…