Heda oren- Diary הדה אורן- פרקי יומן

  הרהורים על מחול ומחלה- הדה אורן נדמה לי כעת שחיי היו מלאי מאבקים בשעות הרבות העומדות לשרותי אני חוזרת אל הדה הצעירה זו אשר הפכה כה מוקדם לאמא. זו שהריקוד בעצמותיה. זו שהתחילה במסגרת הקיבוצית ליצור חגי מחזור. זו אני שבמסגרתם הרקדתי את הנוקשים שבבנים ואת הרחוקות שבבנות. לא היו באזורנו בתקופה ההיא בתי-ספר…

לרקוד ציונות: אמנות ומעשה פוליטי לפי חנה ארנדט

  לרקוד ציונות: אמנות ומעשה פוליטי לפי חנה ארנדט דנה מילס מאמר זה מבקש לבחון אם ישנן סוגות מסוימות של יצירות אמנות שיכולות להיתפס כפעולה פוליטית על פי הדיון של חנה ארנדט במושג זה. הדיון מבקש להאיר את המושג פעולה פוליטית ביחס למושגים משמעותיים אחרים בכתיבתה של ארנדט: מלאכה, עבודה ומחשבה וביחס לדיון במקומה של…