ריקוד דיבור

ריקודיבור מתייחס לפעילות המחולית בישראל במבט רחב ובוחן נקודות השקה בינה לבין מגוון תופעות תרבותיות וחברתיות, כגון מחול וצילום, אדריכלות, מוסיקה, קולנוע, טלויזיה, אמנויות פלסטיות, אמנויות במה, סוגיות מגדר, ממון ועוד.

ריקודיבור מקיים קשרים עם מגוון כותבים בארץ ובחו"ל. אנו תקווה כי דרך הרחבת זוויות המבט על המחול הישראלי וחשיפת הקוראים למתרחש בתחום המחול במדינות שכנות באגן הים התיכון ובארצות אחרות, במישור החדשותי והתאורטי כאחד, "ריקודיבור" יהווה גשר בין תרבותי ויתרום להבנה הדדית ולסובלנות.