Adi Boutrous- One More Thing, Suzanne Dellal, August 14

צילום: אריאל תגר יש מחשבה סדורה בעבודתו של הכוריאוגרף עדי בוטרוס- 'עוד דבר אחד', שבה הוא לוקח חלק כאחד מארבעת המבצעים. זו קבוצה המורכבת מארבעה גברים חזקים, בעלי נוכחות עצמאית, שעוברים מהלך אינטנסיבי שבמהלכו הופכים ארבעת הרקדנים האינדיבידואלים לחבורה מהודקת וקרובה באופן לא מצוי. ההבניה הזו, נדמה, אף היא באה לאחר מחשבה סדורה ומתהווה מול…

הרמת מסך 2016. סוזן דלל, 9-11 בנובמבר

צילום- תמר לם מהדורת 'הרמת מסך'  2016  זכתה מכך שנוהלה הפעם על ידי שני מנהלים אמנותיים: הלל קוגן ואיציק ג'ולי שבאים מדיסציפלינות שונות . ההבדלים המסוימים בתפיסתם האמנותית, הניבו השנה תכנית מגוונת יותר, לעומתית פחות, ששמרה על עמדה ליברלית יחסית. מאחר ונבצר ממני לראות את מסך 4, כל הנאמר מתייחס לשלש התכניות הראשונות בלבד. בשתי…